MODERNIOS GAMYBINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

UAB „Printsign production“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Modernios gamybinės įrangos diegimas“

UAB „Printsign production“ įkurta 1997 m. gruodžio mėn. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – išorinės reklamos gamyba (iškabos, tūrinės raidės, pilonai ir kt.). Įmonė turi gamybos atitikties CE sertifikatą LST EN 1090-1. Eksportas sudaro apie 95 proc. visos gamybos apimties, o didžiąją dali savo pagamintos produkcijos dalį įmonė eksportuoja į Daniją, Švediją, Norvegiją ir Vokietiją.

Šiuo metu UAB „Printsign production“ koncentruoja savo veiklą į produkcijos eksporto plėtrą bei naujų tikslinių rinkų paiešką ir siekia dar labiau įsitvirtinti tose šalyse, kuriose jos produkcija jau yra žinoma.

Projekto „Modernios gamybinės įrangos diegimas“ tikslas – pagerinti produktų kokybę, padidinti veiklų produktyvumą bei įmonės konkurencingumą.

  • Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių;
  • Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtos fondo skirta 67 819,56 Eur investicijų suma.

UAB „Printsign production“ projektas „Modernios gamybinės įrangos diegimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03 „Eco-inovacijos LT+“, projekto numeris 03.3.2-LVPA-K-837-03 -0024. Priemonės tikslas – įsigyti modernios išorinės reklamos gamybos įrangos, kuri užtikrins ekologišką, ergonomišką, kokybišką, draugišką aplinkai produktų gamybą, leidžiančią taupyti žaliavas, elektros energiją bei žmogiškuosius resursus, užtikrinančią aukštą darbų saugą, našesnę gamybą bei saugias sąlygas dirbantiesiems.