NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKA IR ESAMŲ RINKŲ PLĖTRA

UAB „Printsign production“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“

UAB „Printsign production“ įkurta 1997 m. gruodžio mėn. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – išorinės reklamos gamyba (iškabos, tūrinės raidės, pilonai ir kt.). Įmonė turi gamybos atitikties CE sertifikatą LST EN 1090-1. Eksportas sudaro apie 95 proc. visos gamybos apimties, o didžiąją savo pagamintos produkcijos dalį įmonė eksportuoja į Daniją, Švediją, Norvegiją ir Vokietiją. Šiuo metu UAB „Printsign production“ koncentruoja savo veiklą į produkcijos eksporto plėtrą bei naujų tikslinių rinkų paiešką ir siekia dar labiau įsitvirtinti tose šalyse, kuriose jos produkcija jau yra žinoma.

UAB „Printsign production“ įgyvendinamo projekto „Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ tikslas – išplėsti esamas rinkas ir ieškoti naujų rinkų užsienyje.

  • Projekto įgyvendinimo trukmė – 42 mėnesių;
  • Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtos fondo skirta 31.785,00 Eur investicijų suma.

Projektas suteiks galimybių dalyvauti šešiose tarptautinėse parodose Norvegijoje, Suomijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, kuriose įmonė pristatys savo veiklą ir gaminamus produktus bei užmegs santykius su potencialiais klientais. Projektas prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo ir turės teigiamos įtakos augti bendram Lietuvos išorinės reklamos sektoriui bei gerinti šalies tarptautinės prekybos balansą. Naujai užmegzti ryšiai, partnerystė ir bendradarbiavimas lems ir partnerių apyvartos didėjimą.

Projektas „Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0315. Priemonės tikslas – ieškoti naujų užsienio rinkų bei vykdyti esamų rinkų plėtrą, pristatant įmonę UAB ,,Printsign Production‘‘ ir jos teikiamas paslaugas šešiose tarptautinėse parodose Norvegijoje, Suomijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje.